REUNIÓ DT COL.LEGI GEÒGRAFS

Dimarts 14, el Col·legi de Geògrafs va assistir a la reunió convocada a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials, per contrastar opinions sobre el projecte previst de Xarxa Electrica Espanyola per a la instal·lació de torres elèctriques a la Marina de Llucmajor. Les competències dels geògrafs engloben la conservació dels espais naturals protegits i l’avaluació dels impactes ambientals. A la reunió van assistir diversos Col·legis Professionals i el sindicat de professors.
.