REPRESENTACIÓ DT COL.LEGI GEÒGRAFS

El Col·legi de Geògrafs ha estat representat en la presentació pública de l’avantprojecte de la llei del sòl de les Illes Balears. S’ha mantingut contacte amb representants de la resta de col·legis professionals i amb els directors generals de Territori, Mobilitat i Canvi Climàtic.