OLIMPÍADES DE GEOGRAFIA

Ahir, dimarts 21 de febrer de 2017, es celebrà la XI edició de les Olimpíades de Geografia de les Illes Balears. Aquest acte, organitzat pel Departament de Geografia de la UIB, amb el suport del Col·legi de Geògrafs, comptà amb la participació de 138 alumnes de segon de batxillerat (114 de Mallorca i 24 d’Eivissa).
Després de la prova es realitzà un breu acte de presentación dels estudis de Geografía i de les sortides professionals dels geògrafs en el que hi participaren Marc Fuster (alumne de 2on curs de Geografía), Miquel Grimalt (director del Departament de Geografía de la UIB), Huga Capellà (vicedegà de la facultat de Filosofia i lletres i Cap d’Estudis de geografia de la UIB) i Joana Maria Arrom (tesorera de la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears).
Marc Fuster exposà les seves vivències com alumne de Geografia, oferint als assistents un discurs proper en el que pogueren veure’s tots identificats.
Els professors Grimalt i Capellà centraren els seus discursos en exposar les principals característiques del Grau en Geografia i el seu pla d’estudis, remarcant la importància de les sortides de camp per tal de conèixer el territori, perquè «la geografia es fa caminant, amb els peus».
En representació del Col·legi, Joana Maria Arrom exposà breument la diversitat de sortides professionals de la geografia, fent especial incidència en la capacitat dels geògrafs d’entendre el territori de manera conjunta, valorant tant els aspectes naturals com els humans. També explicà què és el Col·legi de Geògrafs i quins serveis ofereix, i, finalment, indicà als participants que els 3 guanyadors tindran la possibilitat de representar a les Illes balears a la VII edició de les Olimpiadas de Geografía a nivel estatal, que se celebrarà els dies 24 i 25 de març a Santiago de Compostela.