Iniciada la formació de Tècnic en Avaluacions Ambientals

Dia 16 de febrer va donar inici la segona edició del curs no reglat per a formar a geògrafs i a altres interessats en la metodologia d’elaboració dels estudis d’impacte ambiental segons la normativa vigent de la llei estatal 21/2013, ofert pel Col·legi Geògrafs de les Illes Balears en format presencial.

Després d’una primera convocatòria fallida al mes d’octubre de 2014 – per falta de alumnes inscrits-  s’ha pogut anar endavant amb aquesta segona convocatòria que es durà a terme entre el mes de febrer i març de 2015. Hi ha 7 alumnes matriculats (10 alumnes a la primera edició), amb una participació majoritària d’altres disciplines acadèmiques no geogràfiques entre les dues edicions (biòlegs, ambientòlegs, enginyers,…) a pesar de la bonificació per a col·legiats.

A aquestes dues edicions ha col·laborat de forma important el Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears en oferir un acord per emprar les seves instal·lacions d’aula de formació i recepció. A la preparació i impartició del curs han participat  geògrafs com són en Felip Morell, Tomeu Alcover i Daniel Ramis, així com la doctora en Biologia per la UIB Joana Cursach. El curs es conforma per un total de 65 hores lectives amb 17 hores teorico-pràctiques que inclou treball de camp i introducció a modelitzacions del paisatge en mètode SIG.