II Premi Balear per a Treballs de Final de Grau en Geografia

La Delegació del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears convoca la segona edició del Premi Balear per a Treballs de Final de Grau en Geografia destinat a guardonar el millor Treball de Final de Grau en Geografia defensat a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquest premi vol fomentar l’estudi i la recerca en Geografia i contribuir augmentar l’interès per aquesta disciplina entre els estudiants universitaris de les Illes Balears.

El concurs està dirigits a estudiants que acaben o han acabat recentment els estudis del Grau en Geografia a la Universitat de les Illes Balears. Podran optar al premi en la seva edició de 2015 els estudiants que hagin defensat el seu treball de fi de grau en la UIB durant els dos darrers cursos acadèmics, és a dir, durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015.

Els estudiants que vulguin optar al Premi hauran de presentar una sol·licitud a la seu del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears en horari d’atenció al públic, acompanyada de la documentació següent:

  • Un exemplar del treball de fi de grau en paper
  • Un exemplar del treball de fi de grau en suport digital (CD o lliurat per correu electrònic a: baleares@geografos.org) en format PDF
  • Un resum del treball de fi de grau en paper i en suport digital (extensió màxima de 500 paraules)
  • Sol·licitud de participació degudament emplenada, on figuri la data d’exposició publica i la nota rebuda pel tribunal qualificador

Tota la documentació també es pot fer arribar mitjançant el següent correu electrònic: baleares@geografos.org

A l’assumpte del mail s’indicarà: Presentació premi balear per a TFG en Geografia

El termini de presentació acaba el 15 d’octubre de 2015.

El premi és únic i consisteix en un diploma, una dotació econòmica de cent euros (100€), que pot estar subjecte a retenció d’IRPF, el primer any de col·legiació gratuïta i el lliurament d’un Atles Mundial de l’Editorial Vicens Vives. Podrà ser declarat desert, i també podrà ser concedir ex aequo. També, a criteri del jurat, es podrà atorgar un accèssit, al segon treball presentat, sense dotació econòmica i que consistirà en el lliurament d’ un Atles Mundial de l’Editorial Vicens Vives, empresa col·laboradora en el present premi.

Podeu consultar més informació a les bases del premi.