ENQUESTA D’ELABORACIÓ DE NORMES MEDIOAMBIENTALS I TURÍSTIQUES

Procés de consulta pública prèvia a l’elaboració de normativa
El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre l’Avantprojecte de Llei de sostenibilitat mediambiental i turística per a l’illa de Formentera
Podeu fer les vostres aportacions de forma telemàtica accedint al següent enllaç corresponent a l’apartat de“Participació en l’elaboració de normes” de la pàgina:
http://participaciociutadana.caib.es:
http://www.caib.es/sites/participacio/ca/avantprojecte_de_llei_de_sostenibilitat_mediambiental_i_turastica_per_a_lilla_de_formentera/
Aquest procés participatiu estarà obert fins 2 de febrer de 2018.
Per favor, reenviau aquest correu informatiu a les entitats o persones que considereu interessades en la matèria objecte de regulació. Gràcies.
Atentament,
Servei de Participació i Voluntariat