Curs de formació per a Tècnic en avaluació d’impacte ambiental

El Col·legi Oficial de Geògrafs de les Illes Balears juntament amb el Col·legi Oficial de
Biòlegs organitza per 2on any consecutiu el curs formatiu per a Tècnic en avaluació
d’impacte ambiental, de 65 hores de durada, que té com a objectiu conèixer el
procediment per a avaluar l’estat previ de projectes respecte al seu entorn ambiental i
socioeconòmic, i aprendre a gestionar-ne els factors d’alteració, dissenyar accions de
correcció i planificar de forma eficaç la vigilància ambiental.

El curs ajuda a l’alumne a determinar alternatives, l’avaluació prèvia de les accions
constructives, conèixer la gestió ambiental en l’àmbit estatal i autonòmic de les Illes
Balears per analitzar el procés de tramitació administrativa, introduir els termes
d’avaluació dels factors ambientals afectats i identificar la qualitat ambiental resultant del
projecte, juntament amb les eines bàsiques per a la Vigilància Ambiental del projecte als
escenaris de l’execució i abandó.

Inscripcions:

A) per a realitzar la matricula al curs s’ha de fer una preinscripció enviant les vostres
dades personals (fitxa de preinscripció) via correu electrònic a una de les adreces
següents abans de dia 12 de febrer:

formacionib@geografos.org
cobib@cobib.es

B) per a la disposar de la bonificació al curs heu d’aportar el vostre nombre de col·legiat
a un dels dos Col·legis organitzadors (COGIB, COBIB) –o al seu defecte, la justificació
de trobar-se actualment en atur -, així com la vostra titulació acadèmica.

C) En disposar de la acceptació de la vostra pre-inscripció, per formalitzar la vostra
matrícula heu de realitzar el ingrés al següent nº de compte de la Delegació territorial del
Col·legi Oficial de Geògrafs indicant el vostre nom i la acció de formació a la que vos
inscriviu en un màxim de 7 dies:

Sa Nostra ES39 0487 2106 6920 0000 7137

El preu la Acció de Formació és de:
- 250€ per a inscripció general
- 200€ inscripció de col·legiat o persona en atur.

Necessari enviar correu electrònic adjuntant la còpia del resguard de pagament de la
matrícula.

Per a més informació: formacionib@geografos.org